Šumbrat ulede, večkeviks jalgat!

ěrämopinge

Miń synek meĺs noldams znäryja «kortamot». Kortamotne altaź ěrzäń ěrämopingenteń – istorijanteń meeĺce kavksosädt ietneń pert́. Istä liś. Rossijaso teči araś tataroń, udmurtoń, mokšoń istorija, uli ansäk «Istorija gosudarstva rossijskogo».

Continue reading →

Teči Pirguž Arnevt́ Inäzoronteń topodś 81 ie!

Kšumancäń Pirguž

Čačoma čit́ marto Ine Ěrzä! Komś iet́ ton kandyt́ ěś lavtovot langso Ěrzäń Inäzoroń teveń a šožda kanstont́. Ěrzätne kemst́ tonet́ dy ězt́ manävo. Ton nevtit́ ěrzätneneń, koda ěrävi avoĺ ansäk večkems ěś raśkent́, ton vasnäjak uĺnit́ tenek nevtemaks: koda ěrävi aštems Ěrzä raśkent́ kis, ěrzäń kelent́ kis, ěrzäń raśkent́ veĺmevtemanzo kis. Piĺgs-modas sükonätano tet́, Inäzor, ulemat kis! Keme šumbrači tet́, Ěrzäń raśkent́ od škatneń arneviks Inäzoro!

Continue reading →

LEMEŃ KUNDAMO VAL

Orest Tkačenko

Sundeŕkovoń 8 čistěnt́ tuś Tonačiv ine lomań – Orest Tkačenko (10.12.1925-08.11.2021).

Continue reading →

Ěrzäń raśkenteń ěrävi lezdams, avoĺ ansäk sondenzě melävtoms

Rijgikogu

Mon vejkeś setnede, konat Rossijań Federacijań undoks raśketneń peĺde, ked́čeĺkstyź vejsěń pškademant́ Rijgikogu. Seks mon pek melävtoź vanyń, koda Ěstěń mastoroń parlamentěś kortaś dy peĺkstaś te pškademadont́. Vajgeĺtneń javomaś melezěń ěź tue, ansäk kadovś kemema vadrä jonov polavtomas.

Continue reading →

Kortatano apak pele politikado. Ěrzäks

Boläeń Syreś

Politika, te a tont́ teveś. Tont́ kisě uli kineń arsems. Ulit́ prävt, činovnikto, deputatt, Prezident… Syń vese arsesyź dy jovtyt́ tonet́ koda ěräms dy meze teems. Tont́ tevet́ viška. Važodems lišmeks dy maksoms synest jarmakt mazyj ěrämos. Istä? Buti istä – sede tov ilä kunsolo!

Continue reading →