Boĺaeń Siŕeś korti kevkst́ematńed́e, konat pśt́iste ašt́it́ erźatńeń ikeĺe

Boĺaeń Siŕeś korti kevkst́ematńed́e, konat pśt́iste ašt́it́ erźatńeń ikeĺe. Mezd́e arśems di kortams, meźe t́eems? Erźatńe pškadst́ At́ań Eźement́eń Boĺaeń Siŕent́ Ińazoroks koćkamodont́!