Boĺaeń Siŕeś korti kevkst́ematńed́e, konat pśt́iste ašt́it́ erźatńeń ikeĺe. Mezd́e arśems di kortams, meźe t́eems? Erźatńe pškadst́ At́ań Eźement́eń Boĺaeń Siŕent́ Ińazoroks koćkamodont́!