Ěrzäń raśkent́ alkuksoń lemenzě koräs meĺjavolävtoma

Miń, vese ěrzäń raśkent́ peĺde Ěrzäń Inekužos kočkaź ěrzäń lomantne,

neželeź lamo töžaień ěrzäń raśkent́ ěrämopingezěnzě, meĺsě kirdeź minek pokštänok dy synst kojtneń-kirdatneń,

ěrzä raśkeń, ěrzä keleń dy ěrzä kuĺturań vejsěksčiń jožoń maräź dy kirdeź,

meĺsparoso teškstneź keme ěrzäń melent́ dy jožomarämont́ uliksčist,

parste čaŕkodeź dy maräź – Ěrzä raśkent́ sy škań ěrämonzo kis melävksoś nej vesemezě ašti neeń škań ěrzätneń lavtov langso,

raśkejutkoń pravatnes dy Ruzmastoroń Prävtkoenteń kirdeź, konat idit́ ěŕva lomaneń dy ěŕva raśkeń pravatneń,

lija raśkeń ěrämopingest, koest, kuĺturast, kelest dy raśkeń kaštančist meĺvanoź,

bažaź ulems Modamastoroń lija raśketneń jutkso ulems-ěräms ěś kezěreń lem alo, norovaź ulems sodaviksěks, ěś pitneń sodycä dy maricä, ěś meĺsě ěricä raśkeks,

lija raśketneń, synst kirdivijtneń dy vetikurotneń paro meĺs dy jalgaksčis kemeź,

vese ěrzäń raśkent́ melenzě-bažamonzo lomań seĺme ikele nevteź,

JAVOLÄVTTANO Ěrzä raśkent́ MELENZĚ: panžado lemdävoms ěś kezěreń lemsěnek – ĚRZÄŃ RAŚKE, ĚRZÄ,

dy kemekstatano – Ěrzäń raśkent́ ulit́ vese asaevikst ěsenzě pravanzo lija raśketneń jutkso.

Vese raśketneneń Vemeĺksčiń, Set́mečiń dy Iznävksčiń arseź


Ěrzäń Raśkeń Inekužoś
1995 ie, ějzürkov, 23 či. Saran Oš