Atäń Ězement́ Meĺputomazo ěrzäń Raśkekoctoń Čident́

Inäzoroś jutavty brifing vasence ień pert́ važodemadont́

Atäń Ězemeś arsemado-kortnemado mejle saś meĺs:

1. Putoms ěrzäń Raśkekoctoń Či.

2. Ěrzäń Raśkekoctoń Čint́ teškstnems ěŕva ie, med́kovoń 9 čistěnt́.

3. Te Čistěnt́ ěrzäń Raśkekoctoś kepedevi, pongavtovi, nevtevi ěŕva ěrzäń tevkurosont́, tevkudosont́, ěrzäń vejsěndävkssont́, ěŕva ěrzäń kudosont́.

4. Te čistěnt́ jutavtnevit́ promkst, vastovomat, jovtnemat-nevtemat, konatnesě jovtnevi ěrzäń Raśkekocttont́.

5. «Raśkeń Koct» valtněń sörmadomsto syń ušodovit́ pokš tešksstě, koda «Raśkekoctoń Či» valtnějak.

Ěrzäń Kocttont́

Ěrzäń Koctoś uĺneś kemekstaź 1995 iestě Ěrzäń Inekužoń meĺputomaso.

1. Raśkeń Koctoś – Ěrzä Raśkeń inetešksězě.

Ěrzä Raśkeń Koctoś – videužov koct kolmo tüssoń vekelesě kikstněde:

 veŕceś – ašo, kunškaceś – jakstere, alceś – raužo tüsso.

 Raśkeń koctont́ pokšolmazo – kelezě kuvalmont́ koräs, lisi koda 2:3.

 Raśke Koctont́ artovksozo putoź Ěrzäń Inäzoroń sajtonteń dy Ěrzäń Vikipedijas.

2. Ěrzä raśkeń Koctoś kepedevkšni:

Raśkeń peĺde ěli Raśkenteń Inäzoroń pškademasto.

– Promksoń važodemanzo kuvalt.

3. Raśkekoctoś kepedevi, pongavtovi, nevtevi ěŕva ěrzäń tevkurosont́, tevkudosont́, ěrzäń vejsěndävkssont́, ěŕva ěrzäń kudosont́:

– Čadykovoń 16 čistě – Ěrzäń Keleń Či;

– Veleń ozkssto – ěŕva ień (Raśkeń Ozksoń jutavtomań ietnede baška) – med́kovoń omboce targoči;

– Ěrzäń Inekužoń jutavtomsto;

– med́kovoń 9-ce či – Ěrzäń Koctoń Či;

Raśkeń Ozksso – (jutavtovi kolmo ień jutaź) 2022-ce iestěnt́ saeź, med́kovoń omboce targoči;

– Ěrzäń Liśmapräń jutavtomsto – ěŕva ień med́kovoń kolmoce targoči;

– Davolkovoń 25 čistě – Mastoravań Či;

4. Raśkekoctoś stävtoź sval Inäzoroń važodemanupaĺsěnzě.

5. Meĺputomań karmavtomatne putovit́ tevs sems, zärs Ěrzäń Promksoś a jovtasazo dy a kemekstasazo ěś melent́ Ěrzäń Raśkeń Kocttont́.

Atäń Ězem 2022-ce ie, med́kovoń 24-ce či.

Ěrzä Raśkeń Inäzoroś Boläeń Syreś