Atäń ězemeś kočkize 2022 ień Ěrzä Lomanenť

Aleksej Večševajlov (1991 — 2022)

Atäń Ězemeś saś ve meĺs “Ěrzä-2022” lement́ putoms Ledäj ušmanonteń.

Ledäj (Aleksej Večševajlov) — ěrzäń ušman, Ěrzäń Promksoń delegat. Türś ruzoń neĺgajtneń-naŕgajtneń karšo ukrainań moda langso. Zärdo sonzě ušmopeĺksěnť kučiź türemas, ěrzäń aläś jovtyze melenzě Promksov a molemado, a kadomga ušman jalganzo. Kavto čiń jutaź uĺneś čavoź okkupantněsě. Ěrzäń cöraś maksyze ěrämonzo Ukraina Mastoronť kisě, ikelepeleń Ěrzäń Mastoronť kisě. Ěrzäń inealänť lemezě sval kadovi ěrzäń raśkesě, ukrainań raśkesě valdo ledstnemaks-nevtemaks.