Kojluv «Ěrzäń Mastoroń jonkstněde – kordontněde»

Ěstěń Mastor, Otäpää oš. 2022-ce ień taštamkovoń 29-ce — ožokovoń 1-ce či

Miń, Ěrzäń Promksont́ delegattně, čaŕkodeź eś veńkstämočint́ ěrzä raśkent́, ěrämopingent́, minek meĺga sycä ěrzätneń ikele, kemekstynek Ěrzäń Mastoroń kordontněń. Mastoront́, konań vanstomaś — tevpeń inekarmavtoma ěŕva ěrzäń patriotont́ turtov:

Continue reading →

Ěrzäraśkeajgemań tökšmeĺtne – karmavtomatne

Problematne — terdematne, konatatnede mon kortyń tede ikele, karmavtyt́ ěrzäraśkeajgemant́ avoĺ ansäk arsems jutaź tevtnede, syń karmavtyt́ odks arsems ěś tökšmeĺtnede — karmavtomatnede.

Continue reading →

Ěrzätne purnyt‌ Ěrzän‌ Promks

Syres’ Boliayen’ officially headed Erzyan national movement

Ěrzät!

Meel‌ce škas‌ stävty odt dy pštilgavty umon‌ karmavtomatnen‌ — terdematnen‌, konatnen‌ marto teči ěšksevi minek ras‌kes‌. Jutksost sehtej pokštně – minek ras‌kenek Moskovont‌ nel‌gsema tortinges jovkstamos‌, rossijan‌ kirdivijsěnt‌ ěrzän‌ kočkavicä kurotnen‌ klonon‌ tejnematne, ěrzä ras‌ken‌ simvolikan‌ kardamotne, repressijatnen‌ vievgavtomas‌, Ěrzä Mastorsont‌, koda lija jonkstněsějak, ruzyjavtomas‌.

Continue reading →

Atäń Ězement́ Meĺputomazo ěrzäń Raśkekoctoń Čident́

Inäzoroś jutavty brifing vasence ień pert́ važodemadont́

Atäń Ězemeś arsemado-kortnemado mejle saś meĺs:

1. Putoms ěrzäń Raśkekoctoń Či.

2. Ěrzäń Raśkekoctoń Čint́ teškstnems ěŕva ie, med́kovoń 9 čistěnt́.

3. Te Čistěnt́ ěrzäń Raśkekoctoś kepedevi, pongavtovi, nevtevi ěŕva ěrzäń tevkurosont́, tevkudosont́, ěrzäń vejsěndävkssont́, ěŕva ěrzäń kudosont́.

4. Te čistěnt́ jutavtnevit́ promkst, vastovomat, jovtnemat-nevtemat, konatnesě jovtnevi ěrzäń Raśkekocttont́.

5. «Raśkeń Koct» valtněń sörmadomsto syń ušodovit́ pokš tešksstě, koda «Raśkekoctoń Či» valtnějak.

Continue reading →