Kšumancäń Pirgužněń topodś 80 ieť

Kšumancäń Pirguž

Teći ěrzäń raśkeś tešksty Arnevť Inäzoronť čačoma činzě. Kšumancäń Pirgužněń topodś 80 ieť. Teči a vese čarkodiť, kodamo pokš stalmo kandś dy jandy te ine ěrzäś ěrämonzo perk. Dy nejgak son, znäro uliť vienzě, važodi ěrzäń tevsěnť, ěrzä raśkeń ajgemasonť, lijasto, apak melävto ěś šumbračidenť, ěś ěrämodonťkak. Son nevti minenek koda ěrävi večkems ěś raśkenť. Alkuksoń pitné sonzě teventeń putyť ansäk melganok sycätne.

Melkstatano toneť šumbrači du kuvaka ěrämo. Sükonätano pilgs. Miń martot, Arnevť Inäzoromok!

Syreś Inäzoroś, Inäzoronť Sekretariatozo

Kuloś Aleksandr Tikšajkin, Atäń Ězemeń vejkeś Kojsodyjtnede

Aleksandr Tikšajkin

Med́kovoń 28-ce čistěnt́ Saran ošso lotkaś vačkoeme Aleksandr Tikšajkiněń sedeezě. Kuloś ěrzäń sörmadeeś dy žurnalistěś, vejkeś Atäń Ězems sovicätnede, Kojsodyeś.

Continue reading →

Ukrainaso jutaś vasence ěrzäń lomańkuroń-politikań žurnaloń prezentacijaś

«ĚRZÄŃ VAL» žurnalont́ altyt́ noldamonzo kavst́ ień pert́

Aštemkovoń 30-ce čistěnt́, Kevošso jutaś od ěrzäń žurnaloń prezentacija.
Son uĺneś anokstaź dy noldaź Rossijań Federacijasto ěmmigrantněsě onlajn režimsěnt́. Sodams bažicätne kevkstnest́ žurnaloń teicätneń važodemadost.

Continue reading →