Raśkeń Ozks 2019, meźe son kadś erźań jožoojmesenť

Raśkeń Ozksoś, kojsem, jutaś beŕańste. Kirďivieś povi ejsenze kemeste, kšńiń, povića, kutmoŕamoso. Od lomatńe ezť sa ĺezdamo sťavtomonzo Štatolonť di ĺija lamo anokstamo ťevtńeńgak. Anśak kolmo- ńiĺe siŕe aťat, 60-70ń ieseť, topavsť ńeť veśe ťevtńeń. “Rućań” ťeŕavsť javoĺavtomonzo “конкурсом мордовского народного костюма”. Teŕavsť jutavtomanzo ruzoń keĺse. Savś ťeń javoĺavtoms: buťi Lovnoms śed́e tov