Boläeń Syreś Leonid Bykov lomandent́. Koda ěrävi večkems ěś mastoront́, ěś raśkent́…

Sörmadycäś: Oleh Kushch, 2017. CC BY-SA 4.0

Mon arsän vese neiź kinont́, «Türemas sovit́ ansäk syretne» (ruz. «V boj idut odni stariki»). Dy a vese neiź, seń, mezent́ snartneś nevtemenzě Leonid Bykov, akteroś dy režisseroś: ěś mastoroń dy ěś raśkeń večkemant́. Koměsk Titarenko. Koda son jovtneś ěś Ukrainań meneĺga livtämodont́! Koda gajgi «Kodamo veś kovov» (ukr. «Nіč jaka mіsäčna») moroś! Sedeeśkak lotkakšny toknomo kunsoloź!

Continue reading →