Ěrzätneń ěziź nolda Finno-ugrań rasketneń vesemodamastoroń VIII-ce kongressěnteń

Ěrzäń delegacijanteń a savi važodems Finno-ugrań rasketneń vesemodamastoroń VIII-ce kongressěnt́. Tede jovtaś Boläeń Syreś Inäzoroś.

Continue reading →

Finno-ugrań raśketneń mastorütkoń kongressěv ěrzäń delegacijań prävtoś pškadś Ěstěń mastoroń mastorütkoń teveń vetämoń ministranteń

FOTO: ANDRES PUTTING

Boläeń Syreś Inäzoroś, Finno-ugrań raśketneń mastorütkoń kongressěv ěrzäń delegacijań prävtoś, pškadś Lijmets Ěva-Marijaneń, Ěstěń mastoroń mastorütkoń tevvetämoń ministranteń.

Continue reading →