Promkosoń tarkas Atäń Ězement́ važodemado

Ěrzäraśkeń kočkavicä kurotneń teemadost–važodemadost Kojluvaont́ 13-ce Sörmadovksonzo koräs javolävtan melem:

  1. Redän-teškstan: Ěrzäń Mastoroń modatneń langso kirdevi-vanstovi raśkeń partijatneń teemado kardamoś, konatań rossijań kirdivieś javolävtyze 2001 iestěnt́;
  2. Ěrzäń Mastorso dy vese Rossijań Federacijasont́ politikań vetämo staka uslojtneń neeź, meĺsě kirdeź seń, kodat pansemat molit́ kirdivient́ peĺde raśkeń teveń topavtycätneń meĺga, koda kirdivieś a puty meĺs jurovt raśketneń kočkaź tevvetämoń kurost, javolävtan: Promksoń terdemaś-purnamoś, net́ kardamotneń kuvalma, zärs a topavtovi;
  3. Sekskak, te škastont́ saeź, Promksoń teveń veticäks karmi uleme Atäń Ězemeś;
  4. Promkosont́ tarkas Atäń Ězemeś karmi važodeme sems, zärs Inäzoroś od Meremasonzo a javolävty sedikele ledstäź kardamotneń – amerematneń araśčident́.

Inäzoroś Syreś Boläeń

Kiev oš
2021-ce ień 
sundeŕkovoń 5-ce či 
№3/2021

DOKUMENT PDF