Ěstěń Mastoroń Preḿjer Ministrant́ terdit́ lezdams panžomo Saran ošso ěrzäń tonavtolma

Kšumancäń Pirguž

Kšumancäń Pirguž, ěrzä raśkeajgemań tevendeeś, kona uĺneś Inäzoroks 1999 -2019-ce ietnestě, pškadś ěstěń vetikuroń prävtonteń Kai Kallas.

Continue reading →

Černigov bueń Nežin ošsont́ jutavtoź Vasence finno-ugoristikań konferencija

Vasence finno-ugoristikań konferencija

2021-ce ień taštamkovoń 28-ce čistěnt́ Nežin ošoń Nikolaj Gogoĺ lemsě kirdij universitetsěnt́ jutatvtovś Vasence finno-ugoristikań konferencija kona uĺneś altaź ěrzäń tevendeenteń Anatolij Räbovněń.

Continue reading →

Ukrainań činovnikeś venkstäś Putinněń tataroń keĺsě

Anton DROBOVIČ, Ukrainań raśkeń lectnemań institutoń prävt

Umaŕkovoń obmboce čistěnt́ Ukrainań raśkeń lectnemań institutont́ sajtso uĺneś putoź Drobovič Antonoń, organizacijań prävtont́, stat́jazo “Ěrämopingeń vejsěndämodo pekstamokudosont́”.

Continue reading →