Promkosoń tarkas Atäń Ězement́ važodemado

Ěrzäraśkeń kočkavicä kurotneń teemadost–važodemadost Kojluvaont́ 13-ce Sörmadovksonzo koräs javolävtan melem:

  1. Redän-teškstan: Ěrzäń Mastoroń modatneń langso kirdevi-vanstovi raśkeń partijatneń teemado kardamoś, konatań rossijań kirdivieś javolävtyze 2001 iestěnt́;
  2. Ěrzäń Mastorso dy vese Rossijań Federacijasont́ politikań vetämo staka uslojtneń neeź, meĺsě kirdeź seń, kodat pansemat molit́ kirdivient́ peĺde raśkeń teveń topavtycätneń meĺga, koda kirdivieś a puty meĺs jurovt raśketneń kočkaź tevvetämoń kurost, javolävtan: Promksoń terdemaś-purnamoś, net́ kardamotneń kuvalma, zärs a topavtovi;
  3. Sekskak, te škastont́ saeź, Promksoń teveń veticäks karmi uleme Atäń Ězemeś;
  4. Promkosont́ tarkas Atäń Ězemeś karmi važodeme sems, zärs Inäzoroś od Meremasonzo a javolävty sedikele ledstäź kardamotneń – amerematneń araśčident́.

Inäzoroś Syreś Boläeń

Kiev oš
2021-ce ień 
sundeŕkovoń 5-ce či 
№3/2021

DOKUMENT PDF

Šumbrat ulede, večkeviks jalgat!

ěrämopinge

Miń synek meĺs noldams znäryja «kortamot». Kortamotne altaź ěrzäń ěrämopingenteń – istorijanteń meeĺce kavksosädt ietneń pert́. Istä liś. Rossijaso teči araś tataroń, udmurtoń, mokšoń istorija, uli ansäk «Istorija gosudarstva rossijskogo».

Continue reading →

Teči Pirguž Arnevt́ Inäzoronteń topodś 81 ie!

Kšumancäń Pirguž

Čačoma čit́ marto Ine Ěrzä! Komś iet́ ton kandyt́ ěś lavtovot langso Ěrzäń Inäzoroń teveń a šožda kanstont́. Ěrzätne kemst́ tonet́ dy ězt́ manävo. Ton nevtit́ ěrzätneneń, koda ěrävi avoĺ ansäk večkems ěś raśkent́, ton vasnäjak uĺnit́ tenek nevtemaks: koda ěrävi aštems Ěrzä raśkent́ kis, ěrzäń kelent́ kis, ěrzäń raśkent́ veĺmevtemanzo kis. Piĺgs-modas sükonätano tet́, Inäzor, ulemat kis! Keme šumbrači tet́, Ěrzäń raśkent́ od škatneń arneviks Inäzoro!

Continue reading →

LEMEŃ KUNDAMO VAL

Orest Tkačenko

Sundeŕkovoń 8 čistěnt́ tuś Tonačiv ine lomań – Orest Tkačenko (10.12.1925-08.11.2021).

Continue reading →