Boläeń Syreś Іnäzoroś veńksti ěrzätneneń kevkstemast langs

Inäzoroś jutavty brifing vasence ień pert́ važodemadont́

Ožokovoń 30-ce čistěnt́, 19:00 Saran ošoń škanzo kuvalt, Inäzoroś jutavty brifing vasence ień pert́ važodemadont́.

Boläeń Syreś jovtnesy meze uĺneś teeź melät dy tedide, kodat karmavtomat putoź Kirdijuronteń 2020 -2021 ietnesě. Inäzoroń Sekretariatoś, terdi ěrzätneń putoms kevkstemast teske, javolävtomadont́ kortamotnesě, ěli kučoms synst Inealtymaso pargonteń: inyazoro@gmail.com

Ěrzä, kevkstik Inäzoront́!