Atäń Ězemeń odt meĺssamotne: jurovtoź Informacijań dy Terminologijań komissijatne, kočkaź raśkeń Vide Kuroś

Inyazor Syres’ Boliayen’ on ATR tv channel

Sükońčistě, 12 aštemkovoń čistěnt́, uĺneś jutavtoź Atäń Ězemeń promksoś, omboceś te iestěnt́. Kojsodyjtne kemekstast́ znäryja meĺssamot, konat poladyt́ erzä raśkeń ajgemań institucializacijanzo. 

Continue reading →

Rossijań undoks raśketneń idemado ěnäldyt́ Ěstonijań ikele

Riigikogu Henn Põlluaas. Uued Uudised.

Baškirtněń, burättněń, ěrzätneń, kalmyktněń dy tatartněń raśkeajgematne pškadst́ Ěstěń mastoroń parlamentěnteń. Pškademasont́ javolävtoź assimiläcijań politikant́ vievgadomadont́, aktivistněń dy raśkeajgematneń karšo repressijatneń kelejgavtomadont́.

Continue reading →

Kojluvoś kemekstaź

Boläeń Syreś

Idems dy vanstams ěś kelent́, kuĺturant́, kojtneń, lisni ansäk set́ raśketneń konat purnaź vejs nacionaleń idejasont́, konasont́ ěŕva lomaneś lovi ěś pränt́ raśkeń peĺkskeks. Ušosont́ XXІ-ce pinge, teči avoĺ ansäk undoks raśketneń, natoj bueń sülmavkstněń, dy baška bujtneńgak ulit́ ěś kočkavt kurost, konatat raśkeń peĺde kortyt́ dy vitnit́ globaleń dy lokaleń problematneń.

Continue reading →

Tejdäno ruzoń-ěrzäń valks

Dictionary – auteur: jwyg (CC BY-SA) – source: https://www.flickr.com/photos/jwyg/3745559121/

Tedideń čadykovstont́ Inäzoroń Sekretariatozo noldyze odkstoź sajtont́ www.inyazoro.info, son valdovty ěrzäraśkeń ajgemań tevtneń kavto keĺsě – ěrzäń dy anglań. Kavto targot važodemadont́ mejle minenek pačkodst́ znäryja lembe sörmat ěrzätneń peĺde, konatnesě avoĺ ansäk nežedema valt. Syndest baška toso penäcämot, mejś arast́ parste teeź inealtymań-resurst, konat lezdyt́ ěrzäń keleń tonavtnemanteń, valoń anokstavksont́ (zapasont́) peštämonteń.

Continue reading →

Boläeń Syreś Leonid Bykov lomandent́. Koda ěrävi večkems ěś mastoront́, ěś raśkent́…

Sörmadycäś: Oleh Kushch, 2017. CC BY-SA 4.0

Mon arsän vese neiź kinont́, «Türemas sovit́ ansäk syretne» (ruz. «V boj idut odni stariki»). Dy a vese neiź, seń, mezent́ snartneś nevtemenzě Leonid Bykov, akteroś dy režisseroś: ěś mastoroń dy ěś raśkeń večkemant́. Koměsk Titarenko. Koda son jovtneś ěś Ukrainań meneĺga livtämodont́! Koda gajgi «Kodamo veś kovov» (ukr. «Nіč jaka mіsäčna») moroś! Sedeeśkak lotkakšny toknomo kunsoloź!

Continue reading →