Ěrzäń Inäzoroś pačkodś Ěstonijav

Inäzoroń konövteveń vetämokuro, 2019. CC BY-SA 4.0

Sükońčistě, 11 –ce ožokovoń čistěnt́, ušodovś Syreś Boläj Inäzoront́ Ěstonijav vizitězě. Ěrzäń liderěś saś Tallinn ošov, koso arsi ulems Finno-ugrań čitneń teškstamotnesě, konat jutyt́ ěŕva ie ožokovsto. Tevriśmesěnt́ (programmasont́) vasstnemat ěrzäń diasporant́, ěstěń politiktneń, ěŕva kodat ěstěń lomaneń kurotneń prävtost marto dy žurnalistněń martojak, – sörmady Inäzoroń press-kuroś.

Continue reading →