Teči Pirguž Arnevt́ Inäzoronteń topodś 81 ie!

Kšumancäń Pirguž

Čačoma čit́ marto Ine Ěrzä! Komś iet́ ton kandyt́ ěś lavtovot langso Ěrzäń Inäzoroń teveń a šožda kanstont́. Ěrzätne kemst́ tonet́ dy ězt́ manävo. Ton nevtit́ ěrzätneneń, koda ěrävi avoĺ ansäk večkems ěś raśkent́, ton vasnäjak uĺnit́ tenek nevtemaks: koda ěrävi aštems Ěrzä raśkent́ kis, ěrzäń kelent́ kis, ěrzäń raśkent́ veĺmevtemanzo kis. Piĺgs-modas sükonätano tet́, Inäzor, ulemat kis! Keme šumbrači tet́, Ěrzäń raśkent́ od škatneń arneviks Inäzoro!

Kšumancäń Pirguž – ěrzäń raśkeajgemań tevendej, lomaneń meĺtopavtomań idicä. Inäzor (1999-20190ce ietnestě). 2014-ce ień davolkovsto, raśkeajgemaso, ěrzä raśkeń veĺmavtomaso važodemant́ kisě, Ěstěń Mastoroń prezidentěś T.G.Iĺves, kazneś sonenzě Marija Mastoroń Orden (№1108).