Kojluv «Ěrzäń Mastoroń jonkstněde – kordontněde»

Ěstěń Mastor, Otäpää oš. 2022-ce ień taštamkovoń 29-ce — ožokovoń 1-ce či

Miń, Ěrzäń Promksont́ delegattně, čaŕkodeź eś veńkstämočint́ ěrzä raśkent́, ěrämopingent́, minek meĺga sycä ěrzätneń ikele, kemekstynek Ěrzäń Mastoroń kordontněń. Mastoront́, konań vanstomaś — tevpeń inekarmavtoma ěŕva ěrzäń patriotont́ turtov:

  1. Lovtano Mordovija Respublikant́, Penzań, Uĺjanovskoeń, Nižegorodskoeń, Räzaneń, Samarań territorijań-administracijań javovtneń avoĺ legitimnoeks — synst «kirdij vetikurotneń» arast́ meĺtopavtomast aštems net́ne territorijatnesě lamoraśkeń ěricätneń kise.
  2. Mastoront́ teritorijatnese karmit́ uleme Mordovija Respublikań, Penzań, Uĺjanovskoeń modatne; Nižnoeń, Räzaneń, Samarań oblast́tneń peĺkstně. Administracijań javomatnese tejevitj 8 jonkst — Ěrzämas, Sarovoš, Saranoš, Lämbiŕ, Gizajoš (Kuzneck), Syzrańoš, Melekes (Dimitrovgrad). Kavtotne ejstest — Lämbiŕ, Melekes — tataroń raśkeń jonkst, kavksoceś — Mokšoń Respublika. Federacijań prävtošoś — Saranoš.
  3. Pelevejonoń kordonoś juty Oka, Rav lejtneva; čilisemajonoń kordonoś — Vet́keń Respublikań čivalgomajonoń administracijań kordonga; peleve- čilisemajonoń kordonosj — Vet́keń Respublikań, Tatarstan Respublikań administracijań kordontněva; čipele-čilisemajonoń kordonoś juti Tatarstanoń Respublikań kordonstont́ Suskan ved́uloso ašticä Čuvašskij Suskan velenteń, Čuvašskij Suskan veledent́ Rav lejga Syzrańošoń vid́s; čipelejonoń kordonoś juti Uĺjanovskoeń, Penzań oblast́neń pelevejonoń kordontněva; čivalgomajonońseś juti Saratovoń, Penzań, Tambovoń oblast́neń kordontněń vejs samo tarkastont́, Penzań oblasteń čivalgomajonoń administracijań kordongant́, mejle sede tov Cna, Mokša lejtneva, Murom ošoń čivalgomajonoń petnes.
  4. Vese kortamotne istämo kordonoń-teritorijań aštemadont́ vetävit́ ansäk ěś meĺsě ěricä Ěrzä Mastoroń prävt vetikurosont́, šabra mastoroń legitimnoj prävt vetikurotneń marto, vaksso ašticä mastortněse ěricä rasketneń kočkavt kurotneń marto.